Vir enige navrae of verdere inligting, skakel:

VOORSITTER:  DEON CILLIERS

SEL NR:           082 927 9251

WERK NR:        

E-POS:             korannamountain@gmail.com

WEDVLUGSEKRETARIS:   JACO COETSEE

SEL NR:            082 895 6132

FAKS NR:         051 875 1221

WERK NR:       051 875 5614  

E-POS:             jaco@skycountry.co.za

 

SEKRETARESSE/TESOURIER:    CHRISTINE VD MERWE

 

SEL NR:    072 415 5349 

FAKS NR:       

E-POS:           

ADRES: REDDERSBURG